CHUNG CƯ AN PHÚ RESIDENCE

Chủ đầu tư  : Công ty TNHH Đức Minh

Thiết kế        : Công ty TNHH TK và XD PHÚ NGUYÊN

Địa chỉ         : Phường Khai Quang - Tp. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Thông tin công trình

Tình trạng: Đang thi công

Diện tích khu đất: m2

Tổng diện tích thiết kế : m2